Contact Internet banking IB Search ×deco

Pre koho je služba InBiz a koľko stojí?

Ak ste firemným klientom VÚB banky (právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ), služba je určená práve Vám. Služba InBiz nie je určená pre fyzické osoby, fyzickým osobám ponúkame internet banking.

Služba InBiz je spoplatňovaná podľa aktuálneho Cenníka VÚB, a.s..

Ako si môžem službu InBiz aktivovať?

Ak máte záujem o aktiváciu služby InBiz, obráťte sa na niektoré z našich obchodných miest, Vášho vzťahového manažéra alebo na službu KONTAKT.

  1. Podanie žiadosti: Formuláre žiadostí o aktiváciu služby InBiz nájdete v dokumentoch na stiahnutie. V žiadosti uvediete produkty a služby, ktoré v InBize chcete spravovať a používateľov, ktorí k službe budú pristupovať. Žiadosť podpíšete pred reprezentantom banky.
  2. Podpis zmluvy: Na základe prijatej podpísanej žiadosti vypracujeme zmluvnú dokumentáciu a následne si s vami dohodneme termín a miesto podpisu zmluvy. K podpisu zmluvy spravidla prichádza do dvoch týždňov od podania žiadosti. Po podpise zmluvy vydáme používateľom do vlastných rúk prihlasovacie údaje (vrátane bezpečnostného nástroja). Následne môžu používatelia začať používať službu InBiz.

Aké účty/produkty môžem mať v InBize?

Do služby InBiz môžete pripojiť bežné účty, termínované účty, platobné karty (kreditné aj debetné) a úvery, ktoré si ste si u nás otvorili ako právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ. Účty/produkty, ku ktorým si želáte pristupovať prostredníctvom služby InBiz, si zvolíte v žiadosti pri aktivácii služby InBiz – formulár OPRÁVNENIA K SLUŽBE INBIZ. Zoznam pripojených účtov/produktov môžete neskôr meniť aktualizáciou tejto prílohy.

Do služby InBiz neumožňujeme pripojiť produkty, ktorých majiteľmi sú fyzické osoby.

Môžem v InBize spravovať aj účty/produkty iných osôb?

Áno, okrem svojich produktov môžete v InBize spravovať aj produkty iného firemného klienta VÚB, pokiaľ vám udelil splnomocnenie alebo ak ste spolu v Zoskupení.

Splnomocnením vám majiteľ dal plnú moc na disponovanie s vymenovanými účtami/produktmi prostredníctvom služby InBiz (napr. ste účtovnícka firma a spravujete účty iných firiem), pričom sám InBiz nepoužíva.

Zoskupenie odporúčame pri ekonomicky prepojených subjektoch (napr. holdingové firmy). V rámci jedného Zoskupenia si môžu jednotlivé subjekty navzájom zdieľať používateľov a prístupy na svoje účty/produkty.

Otvoril som si nový účet/produkt vo VÚB, je mi automaticky pripojený do InBizu?

Nie, do InBizu sú vám pripojené len tie produkty/služby, ktoré máte uvedené v Zmluve o poskytovaní služby InBiz. Ak novootvorený účet/produkt žiadate pripojiť do služby InBiz, je potrebné aktualizovať Prílohu A k Zmluve o poskytovaní služby InBiz. Prosím, kontaktujte svojho vzťahového manažéra alebo ktorúkoľvek firemnú pobočku VÚB banky.

Kto je to používateľ?

Používateľ je fyzická osoba, ktorú ako klient oprávňujete používať službu InBiz vo svojom mene. Používateľov služby InBiz si zvolíte v žiadosti pri aktivácii služby InBiz – formulár ZOZNAM POUŽÍVATEĽOV K SLUŽBE INBIZ.

Zoznam používateľov môžete neskôr meniť aktualizáciou tejto prílohy.

Čo je to InBiz rola?

Každý používateľ má v InBize práve jednu rolu, a to Administrátor, Konfigurátor alebo Operátor.

Administrátor musí byť vždy práve jeden. Počet Konfigurátorov aj Operátorov je neobmedzený.
Operátor je základná rola v InBize – koná v rozsahu oprávnení, aké mu určil Klient alebo Administrátor/Konfigurátor.

Administrátor a Konfigurátor majú na rozdiel od Operátora tzv. Administrátorské oprávnenia, ktoré umožňujú napríklad Zablokovať alebo odblokovať používateľa, meniť rozsah oprávnení používateľa (prístup na účet alebo službu - súhlas so SEPA inkasom, správa kariet a pod.) a iné.

Konfigurátor nemôže zmeniť nastavenia, ktoré má používateľ s rolou Administrátor.

Aký je rozdiel medzi OTP Tokenom a USB kľúčom pre elektronický podpis?

Každý používateľ sa prihlasuje do služby InBiz s použitím bezpečnostného nástroja, a to buď OTP Tokenu alebo USB kľúča pre elektronický podpis:

  • Používateľ s OTP Tokenom sa môže prihlásiť aj do mobilnej verzie služby InBiz (používateľ s USB kľúčom túto možnosť nemá).
  • OTP Token generuje jednorazový kód. USB kľúč slúži na vygenerovanie a úschovu certifikátov k elektronickému podpisu.
  • S OTP je možné sa do Inbiz prihlásiť ihneď po prevzatí bezpečnostnýchprvkov a bezpečnostného nástroja, pri USB kľúči je potrebné si najprv vygenerovať certifikáty na BancaIdentity portáli.

Čo je to BancaIdentity?

BancaIdentity je služba, ktorá súvisí s poskytovaním certifikačných služieb v súvislosti s využívaním služby InBiz.
V prípade, ak žiadate pre aspoň jedného svojho používateľa vydanie USB kľúču pre elektronický podpis, uzatvoríme s vami okrem Zmluvy o poskytovaní služby InBiz aj Zmluvu o poskytovaní služby BancaIdentity.

Na základe tejto zmluvy budú vaším používateľom vydané USB kľúče, ktoré slúžia na vygenerovanie certifikátov prostredníctvom BancaIdentity portálu a následne ako nosič týchto certifikátov.

Ukradli mi/stratil(a) som prihlasovacie údaje, čo mám robiť?

V prípade, ak ste stratili USB kľúč alebo OTP Token, alebo máte podozrenie na ich zneužitie alebo vám boli odcudzené, prosím kontaktujte bezodkladne službu KONTAKT so žiadosťou o zablokovanie prístupu do služby InBiz.