Contact Internet banking IB Search ×deco

Prihlasujete sa po prvýkrát?

Som používateľom OTP tokenu

Aby ste sa po prvýkrát prihlásili pomocou OTP tokenu, zadajte prosím nasledujúce bezpečnostné prvky:

 • Login ID – Zadajte Vaše osobné InBiz Login ID, ktoré ste dostali spolu s OTP tokenom;
 • Heslo (PIN) – Zadajte heslo (PIN), ktoré bolo zaslané na Vašu mailovú adresu. Po prvom úspešnom prihlásení do InBiz Portálu budete vyzvaní na zmenu PIN. Kritériá pre tvorbu PIN sú uvedené v odpovedi na otázku č. 8;
 • OTP kód – Stlačte tlačidlo na OTP tokene. Zadajte 6-miestny kód, ktorý sa Vám zobrazí na displeji OTP tokenu.

Mám USB kľúč pre elektronický podpis

Aby ste sa mohli prihlasovať pomocou elektronického podpisu, musíte si najskôr pripraviť Váš USB kľúč pre elektronický podpis a nastaviť ho cez BancaIdentity Portál (http://ca.intesasanpaolo.com/). Prosím postupujte podľa návodu, ktorý ste dostali spolu s USB kľúčom pre elektronický podpis.

Po úspešnom ukončení nastavenia USB kľúča sa vráťte na úvodnú stránku InBiz portálu, kliknite na „Digitálny podpis“ a zadajte nasledovné bezpečnostné prvky:

 • Login ID – Zadajte Vaše osobné InBiz Login ID, ktoré ste dostali spolu s USB kľúčom pre elektronický podpis;
 • PIN – Zadajte Váš PIN k USB kľúču, ktorý ste dostali spolu s USB kľúčom pre elektronický podpis;

Ako správne zadať bezpečnostné prvky?

OTP

Aby ste sa prihlásili pomocou OTP tokenu, zadajte prosím nasledujúce bezpečnostné prvky:

 • Login ID – zadajte Vaše osobné InBiz Login ID;
 • Heslo (PIN) – zadajte Vaše osobné Heslo (PIN);
 • OTP kód – Stlačte tlačidlo na OTP tokene. Zadajte 6-miestny kód, ktorý sa Vám zobrazí na displeji OTP tokenu.
 • Dátum narodenia – je požadovaný iba v prípade, ak ste opakovane zadali nesprávne bezpečnostné prvky. Táto kontrola je vykonávaná z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a ochrany Vašich peňazí. Zadajte Váš dátum narodenia v tvare dd.mm.rrrr.

Digitálny podpis

Aby ste sa mohli prihlásiť pomocou elektronického podpisu, kliknite na „Digitálny podpis“ a zadajte nasledujúce bezpečnostné prvky:

 • Login ID – zadajte Vaše osobné InBiz Login ID;
 • PIN – Zadajte Váš PIN k USB kľúču pre elektronický podpis.

Nepamätám si svoje bezpečnostné prvky, čo mám robiť?

Nepamätám si svoje Login ID:

Skontrolujte prosím balíček, v ktorom ste dostali Váš bezpečnostný nástroj z VÚB banky alebo kontaktujte Vášho Administrátora, ktorý vie zistiť Vaše Login ID priamo v InBiz Portáli. V prípade, ak ste Administrátor, prosím kontaktujte Vášho vzťahového manažéra alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku VÚB banky.

Nepamätám si svoje heslo (PIN):

Nepamätám si svoje heslo (PIN):

 • Som používateľom OTP tokenu: Kontaktujte Vášho Administrátora, aby vygeneroval nové heslo priamo v InBiz Portáli. V prípade, ak ste Administrátor, prosím kontaktujte Vášho vzťahového manažéra alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku VÚB banky. Po Vašom nasledujúcom úspešnom prihlásení do InBiz Portálu budete vyzvaní na zmenu hesla. Kritériá pre tvorbu PIN sú uvedené v odpovedi na otázku č. 8.
 • Používam digitálny podpis: Prosím postupujte podľa inštrukcií v operačnom manuáli, publikovanom na Bancaidentity Portáli v sekcii Operačné dokumenty (https://ca.intesasanpaolo.com/).

Nefunguje mi prihlásenie s elektronickým podpisom

V prípade, ak je USB kľúč pre elektronický podpis správne pripojený k počítaču, zadali ste správny PIN k USB kľúču a napriek tomu sa nemôžete prihlásiť, pravdepodobne Administrátor Vaše používateľské konto dočasne pozastavil alebo trvalo zablokoval. Prosím kontaktujte Vášho Administrátora pre viac informácií ohľadom stavu Vášho prístupu.

Mám zablokovaný prístup, čo mám robiť?

Váš používateľský účet môže byť zablokovaný z viacerých príčin:

 • Vaše prístupové prvky boli zadané nesprávne viackrát po sebe: Prosím kontaktujte Vášho Administrátora, aby Vám odblokoval prístup priamo v InBiz Portáli;
 • Váš prístup bol zablokovaný Administrátorom alebo bankou: Prosím kontaktujte Vášho Administrátora, aby zistil stav Vášho používateľského účtu priamo v InBiz Portáli a poskytol Vám ďalšie informácie;

V prípade, ak ste Administrátor, prosím kontaktujte Vášho vzťahového manažéra alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku VÚB banky.

Čo mám robiť, ak neviem nájsť OTP token alebo USB kľúč?

V prípade, ak neviete nájsť svoj OTP token alebo USB kľúč, je z dôvodu ochrany bezpečnosti Vášho prístupu do InBizu nutné Váš prístup dočasne zablokovať jedným z nasledovných spôsobov:

 • prosím kontaktujte Vášho Administrátora, aby zablokoval Váš prístup do InBiz Portálu;
 • prosím zavolajte na Službu KONTAKT 0850 11 17 17 (hovory v rámci SR), +421 2 48 555 973 (pre hovory zo zahraničia);

navštívte ktorúkoľvek pobočku VÚB banky.

Moje nastavenia neumožňujú prístup do InBizu, čo mám robiť?

Nastavenia, ktoré obmedzujú prihlásenie do InBizu, sú zadané Administrátorom a môžu byť stanovené na základe povoleného intervalu prihlásenia (napr. 9:00 -18:00) alebo na základe IP adresy, z ktorej sa môžete prihlasovať.

Prosím kontaktujte Vášho Administrátora pre viac informácií ohľadom obmedzení Vášho používateľského účtu.

Kritéria pre tvorbu hesla (PIN)

Aby ste mohli zmeniť Vaše heslo (PIN), uistite sa, že spĺňa nasledovné kritériá:

 • nové heslo (PIN) má práve 5 číslic (0-9);
 • nové heslo (PIN) je odlišné ako posledných 5 použitých hesiel.

Bezpečnostné upozornenie

Prosím majte na pamäti, že svoje prístupové prvky musíte chrániť: Nesmú byť sprístupnené tretím osobám a musia byť uchovávané osobitne. Odporúčame často meniť Vaše heslo s využitím funkcionality dostupnej v zodpovedajúcej časti Inbiz portálu. Nikomu neprezraďte svoje prístupové kódy! Vzhľadom na bezpečnostnú politiku VÚB banky banka nebude po Vás nikdy požadovať, aby ste nám Vaše prístupové kódy oznamovali mailom alebo telefonicky.