Contact Internet banking IB Search ×deco

Prihlasujete sa po prvýkrát?

Som používateľom OTP tokenu

Aby ste sa po prvýkrát prihlásili pomocou OTP tokenu, zadajte prosím nasledujúce bezpečnostné prvky:

 • Login ID – Zadajte Vaše osobné InBiz Login ID, ktoré ste dostali spolu s OTP tokenom;
 • Heslo (PIN) – Zadajte heslo (PIN), ktoré bolo zaslané na Vašu mailovú adresu. Po prvom úspešnom prihlásení do InBiz Portálu budete vyzvaní na zmenu PIN. Kritériá pre tvorbu PIN sú uvedené v odpovedi na otázku č. 8;
 • OTP kód – Stlačte tlačidlo na OTP tokene. Zadajte 6-miestny kód, ktorý sa Vám zobrazí na displeji OTP tokenu.

Mám USB kľúč pre elektronický podpis

Aby ste sa mohli prihlasovať pomocou elektronického podpisu, musíte si najskôr pripraviť Váš USB kľúč pre elektronický podpis a nastaviť ho cez BancaIdentity Portál (http://ca.intesasanpaolo.com/). Prosím postupujte podľa návodu, ktorý ste dostali spolu s USB kľúčom pre elektronický podpis.

Po úspešnom ukončení nastavenia USB kľúča sa vráťte na úvodnú stránku InBiz portálu, kliknite na „Digitálny podpis“ a zadajte nasledovné bezpečnostné prvky:

 • Login ID – Zadajte Vaše osobné InBiz Login ID, ktoré ste dostali spolu s USB kľúčom pre elektronický podpis;
 • PIN – Zadajte Váš PIN k USB kľúču, ktorý ste dostali spolu s USB kľúčom pre elektronický podpis;

Ako správne zadať bezpečnostné prvky?

OTP

Aby ste sa prihlásili pomocou OTP tokenu, zadajte prosím nasledujúce bezpečnostné prvky:

 • Login ID – zadajte Vaše osobné InBiz Login ID;
 • Heslo (PIN) – zadajte Vaše osobné Heslo (PIN);
 • OTP kód – Stlačte tlačidlo na OTP tokene. Zadajte 6-miestny kód, ktorý sa Vám zobrazí na displeji OTP tokenu.
 • Dátum narodenia – je požadovaný iba v prípade, ak ste opakovane zadali nesprávne bezpečnostné prvky. Táto kontrola je vykonávaná z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a ochrany Vašich peňazí. Zadajte Váš dátum narodenia v tvare dd.mm.rrrr.

Digitálny podpis

Aby ste sa mohli prihlásiť pomocou elektronického podpisu, kliknite na „Digitálny podpis“ a zadajte nasledujúce bezpečnostné prvky:

 • Login ID – zadajte Vaše osobné InBiz Login ID;
 • PIN – Zadajte Váš PIN k USB kľúču pre elektronický podpis.

Nepamätám si svoje bezpečnostné prvky, čo mám robiť?

Nepamätám si svoje Login ID:

Skontrolujte prosím balíček, v ktorom ste dostali Váš bezpečnostný nástroj z VÚB banky alebo kontaktujte Vášho Administrátora, ktorý vie zistiť Vaše Login ID priamo v InBiz Portáli. V prípade, ak ste Administrátor, prosím kontaktujte Vášho vzťahového manažéra alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku VÚB banky.

Nepamätám si svoje heslo (PIN):

Nepamätám si svoje heslo (PIN):

 • Som používateľom OTP tokenu: Kontaktujte Vášho Administrátora, aby vygeneroval nové heslo priamo v InBiz Portáli. V prípade, ak ste Administrátor, prosím kontaktujte Vášho vzťahového manažéra alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku VÚB banky. Po Vašom nasledujúcom úspešnom prihlásení do InBiz Portálu budete vyzvaní na zmenu hesla. Kritériá pre tvorbu PIN sú uvedené v odpovedi na otázku č. 8.
 • Používam digitálny podpis: Prosím postupujte podľa inštrukcií v operačnom manuáli, publikovanom na Bancaidentity Portáli v sekcii Operačné dokumenty (https://ca.intesasanpaolo.com/).

Nefunguje mi prihlásenie s elektronickým podpisom

V prípade, ak je USB kľúč pre elektronický podpis správne pripojený k počítaču, zadali ste správny PIN k USB kľúču a napriek tomu sa nemôžete prihlásiť, pravdepodobne Administrátor Vaše používateľské konto dočasne pozastavil alebo trvalo zablokoval. Prosím kontaktujte Vášho Administrátora pre viac informácií ohľadom stavu Vášho prístupu.

Mám zablokovaný prístup, čo mám robiť?

Váš používateľský účet môže byť zablokovaný z viacerých príčin:

 • Vaše prístupové prvky boli zadané nesprávne viackrát po sebe: Prosím kontaktujte Vášho Administrátora, aby Vám odblokoval prístup priamo v InBiz Portáli;
 • Váš prístup bol zablokovaný Administrátorom alebo bankou: Prosím kontaktujte Vášho Administrátora, aby zistil stav Vášho používateľského účtu priamo v InBiz Portáli a poskytol Vám ďalšie informácie;

V prípade, ak ste Administrátor, prosím kontaktujte Vášho vzťahového manažéra alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku VÚB banky.

Čo mám robiť, ak neviem nájsť OTP token alebo USB kľúč?

V prípade, ak neviete nájsť svoj OTP token alebo USB kľúč, je z dôvodu ochrany bezpečnosti Vášho prístupu do InBizu nutné Váš prístup dočasne zablokovať jedným z nasledovných spôsobov:

 • prosím kontaktujte Vášho Administrátora, aby zablokoval Váš prístup do InBiz Portálu;
 • prosím zavolajte na Službu KONTAKT 0850 11 17 17 (hovory v rámci SR), +421 2 48 555 973 (pre hovory zo zahraničia);

navštívte ktorúkoľvek pobočku VÚB banky.

Moje nastavenia neumožňujú prístup do InBizu, čo mám robiť?

Nastavenia, ktoré obmedzujú prihlásenie do InBizu, sú zadané Administrátorom a môžu byť stanovené na základe povoleného intervalu prihlásenia (napr. 9:00 -18:00) alebo na základe IP adresy, z ktorej sa môžete prihlasovať.

Prosím kontaktujte Vášho Administrátora pre viac informácií ohľadom obmedzení Vášho používateľského účtu.

Kritéria pre tvorbu hesla (PIN)

Aby ste mohli zmeniť Vaše heslo (PIN), uistite sa, že spĺňa nasledovné kritériá:

 • nové heslo (PIN) má práve 5 číslic (0-9);
 • nové heslo (PIN) je odlišné ako posledných 5 použitých hesiel.

Bezpečnostné upozornenie

Prosím majte na pamäti, že svoje prístupové prvky musíte chrániť: Nesmú byť sprístupnené tretím osobám a musia byť uchovávané osobitne. Odporúčame často meniť Vaše heslo s využitím funkcionality dostupnej v zodpovedajúcej časti Inbiz portálu. Nikomu neprezraďte svoje prístupové kódy! Vzhľadom na bezpečnostnú politiku VÚB banky banka nebude po Vás nikdy požadovať, aby ste nám Vaše prístupové kódy oznamovali mailom alebo telefonicky.

Pre koho je služba InBiz a koľko stojí?

Ak ste firemným klientom VÚB banky (právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ), služba je určená práve Vám. Služba InBiz nie je určená pre fyzické osoby, fyzickým osobám ponúkame internet banking.

Služba InBiz je spoplatňovaná podľa aktuálneho Cenníka VÚB, a.s..

Ako si môžem službu InBiz aktivovať?

Ak máte záujem o aktiváciu služby InBiz, obráťte sa na niektoré z našich obchodných miest, Vášho vzťahového manažéra alebo na službu KONTAKT.

 1. Podanie žiadosti: Formuláre žiadostí o aktiváciu služby InBiz nájdete v dokumentoch na stiahnutie. V žiadosti uvediete produkty a služby, ktoré v InBize chcete spravovať a používateľov, ktorí k službe budú pristupovať. Žiadosť podpíšete pred reprezentantom banky.
 2. Podpis zmluvy: Na základe prijatej podpísanej žiadosti vypracujeme zmluvnú dokumentáciu a následne si s vami dohodneme termín a miesto podpisu zmluvy. K podpisu zmluvy spravidla prichádza do dvoch týždňov od podania žiadosti. Po podpise zmluvy vydáme používateľom do vlastných rúk prihlasovacie údaje (vrátane bezpečnostného nástroja). Následne môžu používatelia začať používať službu InBiz.

Aké účty/produkty môžem mať v InBize?

Do služby InBiz môžete pripojiť bežné účty, termínované účty, platobné karty (kreditné aj debetné) a úvery, ktoré si ste si u nás otvorili ako právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ. Účty/produkty, ku ktorým si želáte pristupovať prostredníctvom služby InBiz, si zvolíte v žiadosti pri aktivácii služby InBiz – formulár OPRÁVNENIA K SLUŽBE INBIZ. Zoznam pripojených účtov/produktov môžete neskôr meniť aktualizáciou tejto prílohy.

Do služby InBiz neumožňujeme pripojiť produkty, ktorých majiteľmi sú fyzické osoby.

Môžem v InBize spravovať aj účty/produkty iných osôb?

Áno, okrem svojich produktov môžete v InBize spravovať aj produkty iného firemného klienta VÚB, pokiaľ vám udelil splnomocnenie alebo ak ste spolu v Zoskupení.

Splnomocnením vám majiteľ dal plnú moc na disponovanie s vymenovanými účtami/produktmi prostredníctvom služby InBiz (napr. ste účtovnícka firma a spravujete účty iných firiem), pričom sám InBiz nepoužíva.

Zoskupenie odporúčame pri ekonomicky prepojených subjektoch (napr. holdingové firmy). V rámci jedného Zoskupenia si môžu jednotlivé subjekty navzájom zdieľať používateľov a prístupy na svoje účty/produkty.

Otvoril som si nový účet/produkt vo VÚB, je mi automaticky pripojený do InBizu?

Nie, do InBizu sú vám pripojené len tie produkty/služby, ktoré máte uvedené v Zmluve o poskytovaní služby InBiz. Ak novootvorený účet/produkt žiadate pripojiť do služby InBiz, je potrebné aktualizovať Prílohu A k Zmluve o poskytovaní služby InBiz. Prosím, kontaktujte svojho vzťahového manažéra alebo ktorúkoľvek firemnú pobočku VÚB banky.

Kto je to používateľ?

Používateľ je fyzická osoba, ktorú ako klient oprávňujete používať službu InBiz vo svojom mene. Používateľov služby InBiz si zvolíte v žiadosti pri aktivácii služby InBiz – formulár ZOZNAM POUŽÍVATEĽOV K SLUŽBE INBIZ.

Zoznam používateľov môžete neskôr meniť aktualizáciou tejto prílohy.

Čo je to InBiz rola?

Každý používateľ má v InBize práve jednu rolu, a to Administrátor, Konfigurátor alebo Operátor.

Administrátor musí byť vždy práve jeden. Počet Konfigurátorov aj Operátorov je neobmedzený.
Operátor je základná rola v InBize – koná v rozsahu oprávnení, aké mu určil Klient alebo Administrátor/Konfigurátor.

Administrátor a Konfigurátor majú na rozdiel od Operátora tzv. Administrátorské oprávnenia, ktoré umožňujú napríklad Zablokovať alebo odblokovať používateľa, meniť rozsah oprávnení používateľa (prístup na účet alebo službu - súhlas so SEPA inkasom, správa kariet a pod.) a iné.

Konfigurátor nemôže zmeniť nastavenia, ktoré má používateľ s rolou Administrátor.

Aký je rozdiel medzi OTP Tokenom a USB kľúčom pre elektronický podpis?

Každý používateľ sa prihlasuje do služby InBiz s použitím bezpečnostného nástroja, a to buď OTP Tokenu alebo USB kľúča pre elektronický podpis:

 • Používateľ s OTP Tokenom sa môže prihlásiť aj do mobilnej verzie služby InBiz (používateľ s USB kľúčom túto možnosť nemá).
 • OTP Token generuje jednorazový kód. USB kľúč slúži na vygenerovanie a úschovu certifikátov k elektronickému podpisu.
 • S OTP je možné sa do Inbiz prihlásiť ihneď po prevzatí bezpečnostnýchprvkov a bezpečnostného nástroja, pri USB kľúči je potrebné si najprv vygenerovať certifikáty na BancaIdentity portáli.

Čo je to BancaIdentity?

BancaIdentity je služba, ktorá súvisí s poskytovaním certifikačných služieb v súvislosti s využívaním služby InBiz.
V prípade, ak žiadate pre aspoň jedného svojho používateľa vydanie USB kľúču pre elektronický podpis, uzatvoríme s vami okrem Zmluvy o poskytovaní služby InBiz aj Zmluvu o poskytovaní služby BancaIdentity.

Na základe tejto zmluvy budú vaším používateľom vydané USB kľúče, ktoré slúžia na vygenerovanie certifikátov prostredníctvom BancaIdentity portálu a následne ako nosič týchto certifikátov.

Ukradli mi/stratil(a) som prihlasovacie údaje, čo mám robiť?

V prípade, ak ste stratili USB kľúč alebo OTP Token, alebo máte podozrenie na ich zneužitie alebo vám boli odcudzené, prosím kontaktujte bezodkladne službu KONTAKT so žiadosťou o zablokovanie prístupu do služby InBiz.