Associations and chambers

Vo VÚB banke si vážime svojich klientov a chceme prispôsobovať ponuku produktov a služieb podľa ich špecifických požiadaviek.

Chceme poznať našich klientov a diferencovať portfólio produktov tak, aby v maximálnej miere spĺňalo požiadavky našej klientskej základne.Jednou z foriem priblíženia sa klientovi, spolupráce a komunikácie je uzatváranie zmlúv s profesijnými združeniami - komorami a asociáciami.

Záujmom VÚB banky je vytvoriť čo najintenzívnejšiu spoluprácu s profesijnými združeniami z hľadiska vzájomnej komunikácie, podpory činnosti, marketingových aktivít a využitia bankových produktov a služieb ich členmi. Spolupráca je zameraná tak, aby produkty a služby banky boli pre členov profesijných združení čo najdostupnejšie. Z tohto dôvodu banka vytvorila špeciálnu sekciu pre profesijné združenia na stránke VÚB. Neustály rozvoj, dôveryhodnosť, spoľahlivosť a čestnosť sú hlavné hodnoty, ktoré chceme naďalej uplatňovať pri uspokojovaní potrieb členov profesijných združení.

Community of apartment owners

Ponuka financovania pre bytové domy a spoločenstvá vlastníkov bytov. Rýchly a jednoduchý spôsob zvýšenia kvality vášho bývania.

MORE

Doctors

Spolupráca medzi Slovenskou lekárskou komorou (ďalej „SLK“) a VÚB bankou začala už počas februára 2006 uzatvorením zmluvy o partnerskom vzťahu...

MORE

Veterinarians

Spolupráca medzi Komorou veterinárnych lekárov SR (ďalej „KVL SR“) a VÚB bankou začala už v novembri 2005 uzatvorením zmluvy o partnerskom vzťahu...

MORE

Dentists

Spolupráca medzi Slovenskou komorou zubných lekárov (ďalej „SKZL“) a VÚB bankou začala už počas mája 2005 uzatvorením zmluvy o partnerskom vzťahu...

MORE

Freelancers

Spolupráca medzi Slovenskou živnostenskou komorou (ďalej „SŽK“) a VÚB bankou začala už počas júla 2006 uzatvorením zmluvy o partnerskom vzťahu...

MORE

Others

VÚB banka pripravila špeciálnu ponuku produktov a služieb pre členov: Komory geodetov a kartografov,Notárskej komory SR, Slovenskej ...

MORE
Používaním stránok prevádzkovaných VÚB, a.s. súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac informácií

Rozumiem