SEPA-Europrevod

Predstavuje bezhotovostný prevod v mene EUR v rámci SEPA priestoru, ktorú zadáva platiteľ banke na základe platobného príkazu, pričom výška prevodu nie je limitovaná a peniaze sú na účet banky príjemcu pripísané v nasledujúci deň po dni odpísania finančných prostriedkov z účtu platiteľa. Banka platiteľa aj banka príjemcu musí mať sídlo na území SEPA priestoru. Charakteristickým znakom SEPA-Europrevodov je, že na účet príjemcu banka pripíše plnú sumu úhrady. Pri prevodoch sa používajú medzinárodné kódy ako sú IBAN a BIC.

Charakteristika SEPA-Europrevodu

  • mena prevodu je vždy EUR
  • dostupnosť v rámci celej oblasti SEPA
  • klient zapojený v transakcii platí vždy iba poplatky svojej banky
  • klient banky je vopred informovaný o poplatkoch za vykonanie prevodu
  • na účet príjemcu sa pripíše plná suma, neznížená o poplatky
  • výška prevodu nie je obmedzená
  • maximálny čas zúčtovania je jeden pracovný deň
  • na identifikáciu účtov sa používajú IBAN a BIC, ktoré nahrádzajú národné formáty čísla účtu a kódov bánk
  • odmietnuté a vrátené prevody sa riadia štandardným súborom pravidiel s možnosťou automatizácie spracovania v banke ako aj u klienta

Postup realizovania SEPA-Europrevodov v Internet bankingu

PDF Ako vykonať SEPA-Europrevod v rámci SR? [PDF, 433 kB]
PDF Ako vykonať SEPA-Europrevod do zahraničia? [PDF, 593 kB]


Príklad

Petra posiela svojmu synovi Michalovi študujúcemu na Slovensku a Jakubovi študujúcemu v Nemecku vreckové 150 eur rovnakým spôsobom prostredníctvom SEPA-Europrevodu cez rovnaký formulár v rámci Internet bankingu. Obidvom bude na účet pripísaná suma 150 eur nasledujúci pracovný deň.

Pýtajte sa
Eleny Kohútikovej

 Pozrieť otázky