Pomôcky | SEPA - VÚB banka

Prepočet čísla účtu na IBAN tvar

Prvá časť čísla účtu - predčíslie (0-6 číslic)
 
Druhá časť čísla účtu - základné číslo účtu (2-10 číslic)
 
Numerický kód banky
  Výpočet IBANu
Číslo účtu vo formáte IBAN

Upozornenie: Výpočet má len informatívny charakter. Číslo vášho účtu vo formáte IBAN a spôsob jeho použitia v platobnom styku je povinná vám oznámiť banka, ktorá vám vedie účet.

Slovník pojmov

IBAN
IBAN - medzinárodné bankové číslo účtu (International Bank Account Number) predstavuje bankový identifikátor umožňujúci jednoznačnú identifikáciu čísla účtu klienta v inej banke v danej krajine. IBAN môže mať v rôznych krajinách rôznu dĺžku od 15 do 34 znakov, napr. v Nemecku má IBAN 22 znakov, vo Francúzsku a v Monaku 27 znakov, ale v Nórsku len 15 znakov.

V elektronickej forme sa IBAN pre Slovenskú republiku skladá z 24 alfanumerických znakov bez oddeľovačov a v predpísanej forme. V písomnej forme sa IBAN pre Slovenskú republiku skladá z 24 alfanumerických znakov rozdelených oddeľovačom do skupín po 4 znaky.

BIC
BIC – bankový identifikačný kód (Bank Identifier Code) sa skladá z kombinácie ôsmych alebo jedenástich znakov, ktoré slúžia na medzinárodné identifikovanie banky. Predstavuje jeden z povinných údajov pre SEPA platby v rámci členských štátov SEPA priestoru. Viac informácií o IBAN a BIC

Referencia platiteľa
Predstavuje identifikátor platby pre príjemcu platby, slúžiaci na špecifikáciu platby, nahrádza identifikáciu platby pomocou VS (variabilný symbol), KS (konštantný symbol) a ŠS (špecifický symbol). Môže obsahovať max. 35 alfanumerických znakov vrátane medzier.

CID
CID – identifikátor príjemcu inkasa (Creditor Identifier) je vždy jedinečný a patrí jednému konkrétnemu príjemcovi. Používa sa namiesto súčasného čísla účtu príjemcu inkasa.

Otestujte svoju firmu

Od 1. februára 2014 budú v rámci Európskeho spoločenstva (27 členských štátov Európskej únie, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Monako a Švajčiarsko) platiť nové pravidlá pre  bezhotovostné platby a inkasá. SEPA (Single Euro Payment Area) zavedie pre všetky prevody a inkasá jednotné pravidlá. Otestujte sa, ako je vaša firma pripravená na túto zmenu.

Otestujte sa

Návody a manuály

Ako vykonať SEPA-Europrevod v rámci SR? [PDF, 433 kB]
Ako vykonať SEPA-Europrevod do zahraničia? [PDF, 593 kB]

Pýtajte sa
Eleny Kohútikovej

 Pozrieť otázky