Čo je SEPA?

SEPA (Single Euro Payments Area – jednotná oblasť platieb v eurách) predstavuje priestor, v ktorom majú spotrebitelia, podniky a iné hospodárske subjekty možnosť realizovať a prijímať platby v eurách. Jedná sa o realizáciu a prijímanie platieb nielen v rámci jednej krajiny, ale aj medzi jednotlivými krajinami patriacimi do SEPA priestoru za rovnakých podmienok, práv a povinností. Vyplýva to z európskej legislatívy, ktorá je záväzná pre všetkých účastníkov platobného styku, či už pre banky alebo ich klientov.

Toto zjednotenie upravuje európska legislatíva v tzv. SEPA nariadení (Nariadenie č. 260/2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách). Keďže ide o Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ, nie je potrebné zapracovanie Nariadenia do slovenského zákona a je priamo uplatniteľné v celom svojom rozsahu na území SR a všetkých členských štátoch EÚ. Od 1. februára 2014 sa všetky domáce a cezhraničné platby v mene euro v rámci krajín SEPA stanú SEPA platbami.


Výhody zavedenia

  • Z jedného platobného účtu budete môcť realizovať úhrady a inkasá kdekoľvek v rámci SEPA krajín rovnako jednoducho, rýchlo, komfortne, bezpečne a za rovnaký poplatok ako v prípade domácich platieb (napríklad zaplatiť ubytovanie v zahraničí).
  • Na všetky platby v eurách vám postačí už len jeden účet a jedna platobná karta.
  • Platby do zahraničia realizujete teraz rýchlejšie, keďže finančné prostriedky musia byť pripísané na účte príjemcu maximálne do nasledujúceho dňa rovnako ako domáce platby.

     

SEPA krajiny

Euromenové krajiny v EÚ
Rakúsko, Taliansko, Belgicko, Luxembursko, Cyprus, Malta, Estónsko, Holandsko, Fínsko, Portugalsko, Francúzsko, Slovinsko, Nemecko, Slovensko, Grécko, Španielsko, Írsko, Lotyšsko

Ne-euromenové krajiny EÚ
Bulharsko, Česká republika, Poľsko, Dánsko, Rumunsko, Chorvátsko, Švédsko, Maďarsko, Spojené kráľovstvo, Litva

Krajiny EHP mimo EÚ
Island, Nórsko, Lichtenštajnsko

Krajiny mimo EHP
Monako, Švajčiarsko, San Maríno

Pýtajte sa
Eleny Kohútikovej

 Pozrieť otázky