Historické portály - Nadácia VÚB

Každý z nás má nejaký objekt, ku ktorému ho viaže citový vzťah a mohol by ho nazvať svojím pokladom. Nadácia VÚB pomáha tým, ktorí chcú pre svoj poklad niečo urobiť. V programe Poklady môjho srdca venuje financie na obnovu pamiatok v regiónoch, ktoré sú našimi kultúrnymi a umeleckými pokladmi.

Každý z nás má nejaký objekt, ku ktorému ho viaže citový vzťah a mohol by ho nazvať svojím pokladom. Nadácia VÚB pomáha tým, ktorí chcú pre svoj poklad niečo urobiť. V programe Poklady môjho srdca venuje financie na obnovu pamiatok v regiónoch, ktoré sú našimi kultúrnymi a umeleckými pokladmi.

Portál je malé sochárske dielo umiestnené na vchode do budovy. Tento výtvarne stvárnený architektonický prvok fasády lemuje a zvýrazňuje vstup do objektu. Na Slovensku sa vyskytujú stredoveké, ale najmä novoveké portály. Najbohatšie riešené sú tie na cirkevných objektoch, na šľachtických sídlach, prípadne na historických radniciach a verejných budovách. Súčasťou portálu býva sochárska výzdoba, často reliéfna. Viaže sa buď k majiteľovi budovy alebo jej staviteľovi, a to vo forme erbu u šľachticov alebo v jednoduchšej forme u remeselníkov a kupcov.

Hlasovanie bolo ukončené.

Víťazné portály, ktoré získavajú grant na rekonštrukciu:


1. Košice, 35% hlasov
2. Levoča, 33% hlasov
3. Devín, 21 % hlasov

Devin
Kosice
Levoca
Senica
Skalica
Trencin
Trnava
Zvolen
Zilina