Cenník

1.2. Účty pre mladých

1.2. Účty pre mladých

Start Junior 11)

Start Konto Start Generation
študent 10) / neštudent
  Vek klienta (8-14) (15-24) (25-26)
Cena konta za mesiac 0,00 € 0,00 € / 1,50 € 1,00 €

S platobnou kartou VISA EURO <26 v cene konta - na dobeh 1),2),3),4)

0,85 € / 2,35 €  1,85 €
 
V cene konta za mesiac je zahrnuté:
 • pre nových klientov je prvý mesiac bez poplatku

 

 

 

 • virtuálna platobná karta VISA WebStandard zadarmo 5)
      
 • vedenie bežného účtu v €

 

 

 

 • výpis z tohto účtu poskytovaný elektronicky cez vybrané služby Nonstop Banking alebo osobne v pobočke 1-krát mesačne zdarma a zasielanie sumárneho ročného výpisu 1x ročne poštou v rámci SR k ultimu roka

 

 

 

 • prijaté bezhotovostné SEPA-Europrevody a Non SEPA-prevody
 • zadanie trvalých príkazov, automatických prevodov a autorizácii na SEPA inkaso

 

 

 

 • zmena trvalých príkazov, automatických prevodov a autorizácií na SEPA inkaso, zadaná elektronicky 12) / cez Kontakt operátor
 • vydanie/obnova jednej platobnej karty VISA Classic pre majiteľa konta 4)

 

 

 

 • vydanie/obnova jednej platobnej karty VISA EURO < 26 pre majiteľa konta 4)

 

 

 

 • vydanie/obnova jednej platobnej karty VISA Inspire pre majiteľa konta 4)

 

 

 

 • zdarma služby týkajúce sa platobných kariet - prístup k zostatku na účte cez bankomat prostredníctvom karty, zaslanie mesačného výpisu transakcií kartou, dodatočné vytlačenie mesačného výpisu za transakcie realizované kartou

 

 

 

 • zasielanie/stiahnutie opisu transakcií z účtu cez vybrané služby Nonstop Banking na požiadanie 8)

 

 

 

 • poskytnutnie povoleného prečerpania na účte (Po splnení kritérií stanovených bankou.)

 

 

 

 • poistenie straty a krádeže dokladov - poistný limit do výšky 100 € 6),7)

 

 

 

 • poistenie krádeže kľúčov - poistný limit do výšky 100 € 6),7)

 • poistenie krádeže tašky – poistný limit do výšky 100 € 6),7)

 • poistenie krádeže peňaženky – poistný limit do výšky 100 € 6),7)

 • poistenie straty a krádeže SIM karty - poistný limit do výšky 100 € 6),7)

 • poplatky za SEPA – Europrevody a poplatky za urgentné prevody v rámci VÚB,a.s. realizované jednorazovo cez vybrané služby Nonstop Banking

 • poplatky za platby platobnou kartou u obchodníka
 • prvých 6 poplatkov za platby platobnou kartou u obchodníka

 • poplatky za výber hotovosti z bankomatu VÚB,a.s.

 • prvé 2 poplatky za výber hotovosti z bankomatu VÚB, a.s.

 • prvých 6 poplatkov za výber hotovosti z bankomatu VÚB, a.s.

 • prvé 2 vklady v hotovosti na pokladnici obchodného miesta 13)

 • služba flexisporenie 11)

 • osobná úverová linka (úver v rámci osobnej úverovej linky je poskytnutý po splnení kritérií stanovených bankou)

 

 

 

 • vedenie jedného sporiaceho účtu v € a zasielanie výpisu, výpis z tohto účtu poskytovaný elektronicky cez vybrané služby Nonstop Banking alebo osobne v pobočke 1-krát mesačne zdarma a zasielanie sumárneho ročného výpisu 1 x ročne poštou v rámci SR k ultimu roka

 
Poplatky za produkty a služby mimo Start Junior/Start konta/Start Generation sú spoplatňované podľa Cenníka VÚB,a.s. pre jednotlivé produkty a služby.

Poznámka:

 1. V rámci Účtov pre mladých môže byť zriadená iba jedna platobná karta, t.j. VISA Classic,VISA Inspire alebo VISA EURO < 26. Platobná karta VISA EURO<26 je produktom v rámci Start konta/Start Generation na dobeh.
 2. V mesačnom poplatku za Start konto/Start Generation s platobnou kartou VISA EURO<26 v cene konta / na dobeh je zahrnutá alikvótna časť členského príspevku za licenciu EURO < 26 - aktuálna výška príspevku je uvedená v bode 2.6.15. Vzniknutý rozdiel medzi sumárom zaplatených alikvotných mesačných poplatkov a aktuálnou výškou príspevku slúži na úhradu nákladov banky, spojených s evidenciou, prípadne správou kartou.
 3. Ak si klient zruší platobnú kartu VISA EURO < 26, ktorá bola vydaná v rámci Start konta/Start Generation na dobeh v priebehu platnosti platobnej karty, bude mu zaúčtovaná alikvótna časť z aktuálneho členského príspevku za licenciu EURO < 26 za počet zostávajúcich kalendárnych dní do ukončenia platnosti vyznačenej na karte.
 4. Zvýhodnený poplatok za výber hotovosti z bankomatu v zahraničí. Platí aj pre Maestro/VISA Electron vydané do 10.4.2009 a pre MasterCard vydané do 20.4.2012.
 5. Produkt v rámci Start konta na dobeh, ktorý sa od 22.10.2010 nepredáva.
 6. Majiteľ Start konta získava poistenie zdarma vždy na nasledujúci kalendárny mesiac po splnení stanovených podmienok. Suma príjmov na Start konte minimálne 100 € a minimálne 6 pohybov počas sledovaného mesiaca.
 7. Bližšie informácie o poistení získate vo Všeobecných poistných podmienkach a na obchodných miestach banky.
 8. Na požiadanie v prípade zriadenia vybraných služieb Nonstop Bankingu.
 9. Platí pre študenta na základe potvrdenia o štúdiu na strednej alebo vysokej škole.
 10. Start Junior môže byť vedený len ako súčasť jedného Flexiúčtu rodičov.
 11. Služba flexisporenie zaokrúhli nahor platbu kartou u obchodníka realizovanú každou debetnou platobnou kartou vydanou k Start Generation s flexisporením. Suma zaokrúhlenia bude prevedená na sporiaci účet. Možnosť zvoliť výšku zaokrúhlenia platby kartou u obchodníka nahor na najbližšie 1 €, 5 € alebo 10 €. Podmienkou zriadenia služby flexisporenie k Start Generation je žiadosť klienta a vedenia sporiaceho účtu v € a aspoň jednej debetnej platobnej karty v rámci daného Start Generation.
 12. Realizácia transakcie bez účasti pracovníka VÚB,a.s.
 13. V termíne od 1.12.2012 budú odpustené poplatky za vklady v hotovosti a rovnako aj vklady mincí na účty fyzických osôb vedené vo VÚB, a.s.