Cenník

2.9. Služby Nonstop banking (elektronického bankovníctva)

2.9.1. Služby elektronického bankovníctva Cena
2.9.1. Používanie služby Nonstop Banking (mimo kont VÚB, ktoré danú službu obsahujú)

 

- zriadenie/vedenie/zrušenie služieb bezplatne

2.9.2.

Vydanie/znovuvydanie PIN a/alebo hesla k službám Nonstop Banking bezplatne

2.9.3.

SMS autorizácia (zriadenie, zrušenie služby, zaslanie autorizačnej SMS) bezplatne

2.9.3.1.

Zaslanie SMS správ 1) (upozornenie o pohybe na účte, o zmene zostatku, o použití platobnej karty, pravidelné zasielanie zostatku na účte) na čísla slovenských operátorov – na výpise z účtu ako položka " Poplatky Nonstop Banking – SMS " 0,08 €/ SMS

2.9.3.2.

Zaslanie SMS správ (upozornenie o pohybe na účte , o zmene zostatku, o použití platobnej karty, pravidelné zasielanie zostatku na účte) na čísla zahraničných operátorov – na výpise z účtu ako položka „Poplatky Nonstop Banking – SMS“  0,20 € / SMS
2.9.4. Zasielanie SMS o prihlásení do služieb Nonstop Banking  bezplatne
2.9.5. Zasielanie SMS správ o nezrealizovaných prevodoch a SEPA inkasách  bezplatne
2.9.6. Zasielanie SMS správ o prijatí SEPA inkasa  bezplatne
2.9.7. Zasielanie SMS o výsledku žiadosti na odvolanie prevodu a SEPA inkasa na čísla slovenských operátorov  0,08 € / SMS
2.9.8. Zasielanie SMS o výsledku žiadosti na odvolanie prevodu a SEPA inkasa na čísla zahraničných operátorov   0,20 € / SMS

2.9.9.

Vydanie / znovuvydanie Tokenu  10,00 € 2)
2.9.10 Vydanie Mobilného Tokenu  bezplatne

2.9.11.

Poplatok za zriadenie služby VIAMO

0,01 €

2.9.12.

Certifikačné služby pre Bizinis banking

2.9.12.1.

Vydanie prvotného certifikátu

bezplatne

2.9.12.1.1.

  • generovanie klientských certifikátov na čipovej karte

bezplatne

2.9.12.2.

Bezpečnostný predmet k službe Biznis banking

2.9.12.2.1.

  • čipová karta TOP IM GX4

15,00 € 2)

2.9.12.2.2.

  • čítačka čipovej karty CardMan 6121, Gem PC USB-SL

10,00 € 2)

2.9.12.3.

Obnovenie certifikátu pred vypršaním jeho platnosti

bezplatne

2.9.12.4.

Opätovné vydanie certifikátu, po uplynutí platnosti certifikátu v dôsledku jeho expirácie

13,30 €

2.9.12.5.

Zneplatnenie certifikátu

6,60 €

2.9.12.6.

Zrušenie pozastavenia platnosti certifikátu

6,60 €

Poznámka:

  1. Poplatok sa neuplatňuje, ak má klient SMS správy zahrnuté v cene konta.
  2. Cena sa zvyšuje o 20 % DPH.