IBAN a BIC

Správne používanie IBAN a BIC pri realizácii cezhraničných prevodov v rámci EÚ

IBAN - International Bank Account Number (Medzinárodné číslo bankového účtu) je medzinárodne štandardizovaná forma čísla účtu, ktorá bola vytvorená v súčinnosti s Európskym výborom pre bankové štandardy a ktorá umožňuje jednoznačnú identifikáciu účtu, krajiny a bankovú inštitúciu príjemcu platby.

Štruktúra IBAN:
IBAN tvorí kombinácia veľkých písmen a číslic v nasledovnej štruktúre:

  • 2 veľké písmená – kód krajiny (napr. IT – Taliansko, SK – Slovensko, AT – Rakúsko...)
  • 2 znaky – kontrolné číslice umožňujúce programovú kontrolu čísla účtu
  • max. 30 znakov – kód banky, číslo účtu – predčíslie účtu a základné číslo účtu

IBAN môže byť tvorený max. 34-znakovou kombináciou písmen a číslic. V písomnej forme je IBAN medzerami rozdelený na skupiny po 4 znaky, v elektronickej forme sa medzery medzi skupinami znakov vypúšťajú.

Písomná forma: SK33 0200 0000 0000 0001 2351

Elektronická forma: SK3302000000000000012351

IBAN pre SR má vždy 24 znakov

Príklad

Kód krajiny Kontrolné číslice Číslo účtu
SK 33 0200 0000 0000 0001 2351
dvojmiestny kód krajiny dvojmiestny kód kód banky, predčíslie účtu, základné číslo účtu

Výpočet IBAN kóduinteraktívny poradca pre výpočet čísla účtu v tvare IBAN 

Použitím IBAN sa zahraničný platobný styk stáva rýchlejším a bezpečnejším.

Zoznam krajín Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru:

Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko,Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia + Švajčiarsko

Príklad pre štruktúru IBAN v jednotlivých štátoch EÚ a EHP

Krajina Dĺžka čísla Príklad pre štruktúru IBAN
Belgicko 16 BE62510007547061
Bulharsko 22 BG80BNBG96611020345678
Cyprus 28  CY17002001280000001200527600 
Česká republika  24 CZ6508000000192000145399 
Dánsko 18 DK5000400440116243
Estónsko 20  EE382200221020145685
Fínsko 18 FI2112345600000785
Francúzsko 27 FR1420041010050500013M02606
Grécko 27 GR1601101250000000012300695
Holandsko 18

NL39RABO0300065264

Chorvátsko 21  HR1210010051863000160 
Írsko 22 IE29AIBK93115212345678
Island 26 IS140159260076545510730339
Lichtenštajnsko 21 LI21088100002324013AA
Litva   20  LT121000011101001000
Lotyšsko 21 LV80BANK0000435195001
Luxembursko 20 LU280019400644750000
Maďarsko   28  HU42117730161111101800000000
Malta 31   MT84MALT011000012345MTLCAST0
Nemecko 22 DE89370400440532013000
Nórsko 15 NO9386011117947
Poľsko 28 PL2711402004000030020135587
Portugalsko 25 PT50000201231234567890154
Rakúsko 20 AT611904300234573201
Rumunsko 24 RO49AAAA1B31007593840000
Slovensko 24  SK3112000000198742637541 
Slovinsko 19  SI56191000000123438
Španielsko 24  ES0700120345030000067890
Švédsko 24 SE3550000000054910000003
Švajčiarsko 21 CH9300762011623852957
Taliansko 27 IT40S0542811101000000123456

Veľká Británia

22

GB29NWBK60161331926819

Zoznam ďaľších krajín, ktoré vyžadujú používanie čísla účtu v tvare IBAN

Krajina              

Dĺžka čísla  Príklad pre štruktúru IBAN                     
Andora 24 AD1200012030200359100100
Bosna a Hercegovina 20   BA391290079401028494    
Gibraltár 23   GI75NWBK000000007099453
Izrael  23  IL62 0108 0000 0009 9999 999 
Macedónia 19   MK072 5012 0000 0589 84  
Maurícius 30   MU17BOMM0101101030300200000MUR
Monako 27   MC1112739000700011111000h79  
Čierna Hora   22  ME25505000012345678951 
San Maríno  27  SM86U0322509800000000270100 
Srbsko    22  RS35260005601001611379 
Turecko  26  TR330006100519786457841326

BIC - Bank Identifier Code (identifikačný kód banky) = swiftový kód banky

Štruktúra BIC:

  • BIC pozostáva z kombinácie 8 alebo 11 znakov – veľkých písmen príp. číslic a uvádza sa bez medzier
  • VÚB banka má swiftový kód  SUBASKBX
Kód názvu banky Kód krajiny Kód sídla Kód pobočky
SUBA SK BX
štvormiestny unikátny kód, ktorý tvoria 4 písmená dvojmiestny kód krajiny dvojmiestny kód sídla, môže byť tvorený 2 písmenami, alebo 2 číslicami, príp. ich kombináciou trojmiestny kód pobočky (ak príslušná banka má viac swiftových adries, napr. swiftové adresy pobočiek), tvoria ho písmená alebo číslice, príp. ich kombinácia

 

Poslať známemu

Aktuality