Produkty vydávané v spolupráci s Consumer Finance Holding, a.s.

1. Kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. (cenník je platný od 15.09.2014)

1.1. AUTOKARTA, Autokarta DAREX* a Kreditná karta DOBRÝ ANJEL*

  AUTOKARTA, Autokarta DAREX* a Kreditná karta DOBRÝ ANJEL* Cena

1.1.1

Výber z bankomatu v SR a krajinách eurozóny

1,63 €

1.1.2

Bezhotovostný prevod

0,66 €

1.1.3

Správa kartového účtu

0,65 €

 

1.2. Autokarta AAA* ' **, Autokarta PLUS, Autokarta QuatroCar, Prvá bonusová karta*, Splátkové karty Quatro a Triangel

  Autokarta AAA* ' **, Autokarta PLUS, Autokarta QuatroCar, Prvá bonusová karta*, Splátkové karty Quatro a Triangel Cena

1.2.1

Výber z bankomatu v SR a krajinách eurozóny

1,63 €

1.2.2

Bezhotovostný prevod

0,66 €

1.2.3 Správa kartového účtu  1,30 €

 

1.3. Autokarta Allianz*

  Autokarta Allianz* Cena

1.3.1

Výber z bankomatu v SR a krajinách eurozóny

3,00 €

1.3.2

Bezhotovostný prevod

1,50 €

1.3.3

Správa kartového účtu

0,65 €

1.3.4

Úhrada poistného:

 

  • Poplatok za poistenie úveru typu A (% zo štandardnej splátky)
5,81 %
  • Poplatok za poistenie úveru typu B (% zo štandardnej splátky)
8,39 %

V prípade, ak sa klient rozhodne pre úverové poistenie, poplatok je zahrnutý do Štandardnej mesačnej splátky.

 

 

1.4. Bankomatky Quatro a Triangel

  Bankomatky Quatro a Triangel Cena

1.4.1

Výber z bankomatu VÚB banky

bezplatne

1.4.2

Výber z bankomatu inej banky v SR a v eurozóne

1,63 €

1.4.3

Bezhotovostný prevod

0,66 €

1.4.4

Správa kartového účtu

0,65 €

 

1.5. Dovolenková karta, Karta ING Bonus, ZDRAVÁ KARTA*

  Dovolenková karta, Karta ING Bonus, ZDRAVÁ KARTA* Cena

1.5.1

Výber z bankomatu v SR a krajinách eurozóny

3,00 €

1.5.2

Bezhotovostný prevod

1,50 €

1.5.3

Správa kartového účtu

1,65 €

 

1.6. Karta O2

Karta O2 Cena 
1.6.1 Výber z bankomatu v SR a krajinách eurozóny 1,65 €
1.6.2 Bezhotovostný prevod 1,50 €
1.6.3 Správa kartového účtu 1,65 €

 

1.7. Karta T-Mobile, Karta T-Mobile (pre zákazníkov Easy), Karta T-Mobile (pre zákazníkov Fix)

  Karta T-Mobile, Karta T-mobile (pre zákazníkov Easy), Karta T-mobile (pre zákazníkov Fix) Cena

1.7.1

Výber z bankomatu v SR a krajinách eurozóny

1,63 €

1.7.2

Bezhotovostný prevod

0,66 €

1.7.3

Správa kartového účtu

1,65 €

 

1.8. Kreditná karta AMSLICO AIG Life

  Kreditná karta AMSLICO AIG Life Cena

1.8.1

Prvé použitie karty

6,64 €

1.8.2

Výber z bankomatu v SR a krajinách eurozóny

1,66 €

1.8.3

Bezhotovostný prevod

0,66 €

1.8.4

Správa kartového účtu

0,65 €

 

1.9. Nákupná karta NAY EXTRA PREMIUM*

  Nákupná karta NAY EXTRA PREMIUM* Cena

1.9.1

Výber z bankomatu v SR a krajinách eurozóny

1,66 €

1.9.2

Bezhotovostný prevod

0,66 €

1.9.3

Správa kartového účtu

1,65 €

 

1.10. Nákupná karta Halens

  Nákupná karta Halens Cena

1.10.1

Prvé použitie karty

9,96 €

1.10.2

Výber z bankomatu v SR a krajinách eurozóny

1,66 €

1.10.3

Bezhotovostný prevod

0,66 €

1.10.4

Správa kartového účtu

1,30 €

 

1.11. Pôžičková karta ŽOLÍK

  Pôžičková karta ŽOLÍK Cena

1.11.1

Prvé použitie karty

9,92 €

1.11.2

Výber z bankomatu v SR a krajinách eurozóny

1,63 €

1.11.3

Bezhotovostný prevod

0,66 €

1.11.4

Správa kartového účtu

1,65 €

 

1.12. Pôžičkové karty Slovenská požičovňa, Triangel, Quatro, Triangel PREMIUM, Quatro PREMIUM

  Pôžičkové karty Slovenská požičovňa, Triangel, Quatro, Triangel PREMIUM, Quatro PREMIUM Cena

1.12.1

Prvé použitie karty

8,30 €

1.12.2

Výber z bankomatu v SR a krajinách eurozóny

1,66 €

1.12.3

Bezhotovostný prevod

0,66 €

1.12.4

Správa kartového účtu

0,65 €

 

1.13. Nákupná karta

  Nákupná karta Cena

1.13.1

Výber z bankomatu v  SR a krajinách eurozóny

1,66 €

1.13.2

Bezhotovostný prevod

0,66 €

1.13.3

Správa kartového účtu

1,30 €

1.14. Carrefour karta


Poznámky:

  • Výber hotovosti z bankomatu v zahraničí je možný len s medzinárodnou kartou.
  • Poplatok "Správa kartového účtu" je účtovaný mesačne, ak bol na Kartovom účte v priebehu mesiaca pohyb a/alebo Dlžný zostatok.
  • Poplatok za každý bezhotovostný prevod podľa bodu 23 Obchodných podmienok s výnimkou "Bezhotovostného prevodu extra".
  • * Ukončenie vydávania Kariet s týmto názvom.
  • ** Pri znovuvydaní Autokarty AAA (ďalej ako "Karta") dochádza k zmene názvu Karty na Autokarta PLUS. Parametre Karty (vrátane úrokov a poplatkov) sa nemenia.

 

1.15. Ostatné poplatky ku kreditným kartám vydávaným v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s.

  Ostatné poplatky ku kreditným kartám vydávaným v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. Cena

1.15.1

Vydanie a aktivácia karty

bezplatne

1.15.2

Ročný poplatok za kartu

bezplatne

1.15.3

Pohyb na kartovom účte

bezplatne

1.15.4

Bezhotovostná platba kartou

bezplatne

1.15.5

Zaslanie SMS správy o pripísaní splátky na kartový účet

bezplatne

1.15.6

Zmena PIN kódu v bankomate VÚB banky

bezplatne

1.15.7

Znovuvytlačenie PIN

3,32 €

1.15.8

Znovuvystavenie Hesla

1,66 €

1.15.9

Znovuvystavenie Bezpečnostného kódu

1,66 €

1.15.10

Vyhotovenie a zaslanie kópie výpisu

1,66 €

1.15.11

Zmena úverového rámca na žiadosť klienta

6,64 €

1.15.12

Znovuvydanie karty

8,30 €

1.15.13

Zrušenie karty

6,64 €

1.15.14

Vrátenie zadržanej karty 1,66 €

1.15.15

Spracovanie poštovej poukážky 0,30 €

1.15.16

Výber z bankomatu mimo krajín eurozóny 2 % z transakcie, min. 6,64 €

1.15.17

Výber hotovosti na POS (Cash Advance) v SR a krajinách eurozóny

1 % z transakcie, min. 1,66 €

1.15.18

Výber hotovosti na POS (Cash Advance) mimo krajín eurozóny

1 % z transakcie, min. 6,64 €

1.15.19

Úhrada poistného (neplatí pre Autokartu Allianz)

  • Poplatok za úverové rizikové poistenie typu A (zo štandardnej splátky)
  • Poplatok za úverové rizikové poistenie typu B (zo štandardnej splátky)

V prípade, ak sa klient rozhodne pre úverové poistenie poplatok je zahrnutý do Štandardnej mesačnej splátky.

 

1,92 % 
6,50 % 

1.15.20

Náklady spojené s vymáhaním pohľadávky (podľa výšky dlžného zostatku) mesačne po dobu existencie pohľadávky po lehote splatnosti do vyhlásenia okamžitej splatnosti (ďalej ako "Náklady vymáhania do vyhl. okamžitej splatnosti")

do 331,98 € 6,64 €
od 331,99 € do 663,92 € 16,60 €
od 663,93 € do 995,86 € 24,90 €
od 995,87 € 33,19 €

1.15.21

Náklady spojené s vymáhaním pohľadávky po vyhlásení okamžitej splatnosti (ďalej ako "Náklady vymáhania po vyhl. okamžitej splatnosti")

max. 14% z vymoženej sumy + DPH

1.15.22

Bezhotovostný prevod extra 

Pozn.: Poplatok za prvý bezhotovostný prevod podľa bodu 23 Obchodných podmienok v rámci kampane v bezúročnom režime splácania. 

3 % z transakcie

 

1.16. Úrokové sadzby ku kreditným kartám vydávaným v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s.

  Úrokové sadzby ku kreditným kartám vydávaným v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. 1)  

1.16.1

Štandardná úroková sadzba pre AUTOKARTU

1,98 % p.m./23,76 % p.a.

1.16.2

Štandardná úroková sadzba pre Autokartu AAA

1,80 % p.m. /21,60 % p.a.

1.16.3 Štandardná úroková sadzba pre Autokartu Allianz  1,90 % p.m. /22,80 % p.a.
1.16.4 Štandardná úroková sadzba pre Autokartu DAREX  1,98 % p.m. /23,76 % p.a.

1.16.5

Štandardná úroková sadzba pre Autokartu PLUS

1,90 % p.m. /22,80 % p.a.

1.16.6 Štandardná úroková sadzba pre Autokartu QuatroCar  1,98 % p.m. /23,76 % p.a.

1.16.7

Štandardná úroková sadzba pre Bankomatky Quatro a Triangel

1,90 % p.m. /22,80 % p.a.

1.16.8

Štandardná úroková sadzba pre Dovolenkovú kartu

1,77 % p.m. /21,24 % p.a.

1.16.9

Štandardná úroková sadzba pre kartu ING Bonus 1,60 % p.m./19,20 % p.a.
1.16.10 Štandardná úroková sadzba pre Kartu O2 1,90 % p.m. /22,80 % p.a.

1.16.11

Štandardná úroková sadzba pre Kartu T-Mobile

1,50 % p.m./18,00 % p.a.

1.16.12

Štandardná úroková sadzba pre Kartu T-Mobile (pre zákazníkov Easy)

1,90 % p.m./22,80 % p.a.

1.16.13

Štandardná úroková sadzba pre Kartu T-Mobile (pre zákazníkov Fix)

1,70 % p.m. /20,40 % p.a.

1.16.14

Štandardná úroková sadzba pre Kreditnú kartu AMSLICO AIG Life

1,65 % p.m. /19,80 % p.a.

1.16.15

Štandardná úroková sadzba pre Kreditnú kartu DOBRÝ ANJEL

1,60 % p.m. /19,20 % p.a.

1.16.16

Štandardná úroková sadzba pre Nákupnú kartu NAY EXTRA PREMIUM

1,50 % p.m. /18,00 % p.a.

1.16.17

Štandardná úroková sadzba pre Nákupnú kartu Halens

1,85 % p.m. /22,20 % p.a.

1.16.18

Štandardná úroková sadzba pre Pôžičkovú kartu ŽOLÍK

ak Klient vyplatí dlh: 0,00 % p.a. na prvých 6 mesiacov, po 6 mesiacoch o 1,00 % p.a. menej ako mal Klient na vyplatenom dlhu (nie menej ako 1,34 % p.m./16,08 % p.a.)

ak Klient nevyplatí dlh: 1,90 % p.m./22,80 % p.a.

1.16.19

Štandardná úroková sadzba pre Pôžičkové karty Slovenská požičovňa, Triangel, Quatro, Triangel PREMIUM, Quatro PREMIUM

1,98 % p.m. /23,76 % p.a.

1.16.20

Štandardná úroková sadzba pre Prvú bonusovú kartu

1,85 % p.m. /22,20 % p.a.

1.16.21

Štandardná úroková sadzba pre Splátkové karty Quatro a Triangel

1,90 % p.m. /22,80 % p.a.

1.16.22

Štandardná úroková sadzba pre ZDRAVÚ KARTU 1,77 % p.m. /21,24 % p.a.

1.16.23

Štandardná úroková sadzba pre Nákupnú kartu 1,90 %  p.m./22,80 % p.a.

1.16.24

Sankčná úroková sadzba (predstavuje úrok z omeškania)

stanovuje sa v zmysle nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z. Výška úrokov z omeškania je o päť percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.

 

1.17. Výška maximálneho denného limitu pre výber hotovosti z bankomatu

  Denné limity pre jednotlivé druhy čerpania  

1.17.1

Pre platby za tovar a služby u Obchodníka je stanovený denný limit vo výške:

100 % úverového rámca, max. do výšky nevyčerpaného úverového rámca

1.17.2

Pre prevod peňažných prostriedkov Bankou na účet uvedený v žiadosti (bezhotovosný prevod) je stanovený denný limit vo výške:

100 % úverového rámca, max. do výšky nevyčerpaného úverového rámca

1.17.3

Pre výber hotovosti z bankomatu, v banke alebo u Obchodníka (cash advance) je stanovený denný limit vo výške:

100 % úverového rámca, max. do výšky nevyčerpaného úverového rámca

 

2. Spotrebné úvery v rámci programu "HypoPôžičky" poskytované v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s.

Spotrebné úvery v rámci programu "HypoPôžičky" poskytované v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. platný od 4.6.2014. 1) Cena

2.1

Poplatok za posúdenie žiadosti a spracovanie zmluvy

bezplatne

2.2

Poplatok za posktytnutie úveru

bezplatne

2.3

Poplatok za výpisy z úverového účtu

bezplatne

2.4

Poplatok za vedenie úverového účtu

bezplatne

2.5

Poplatok za mimoriadnu splátku

bezplatne

2.6

Poplatok za zmenu zmluvných podmienok a iné úkony súvisiace s Úverom a vyvolané klientom

99 €

2.7

Servisný poplatok*
(*Klient je povinný uhradiť pri čerpaní Úveru)

2,5 % do výšky 13 500 € z poskytnutého úveru min. však 200 € a 1 % zo sumy úveru nad 13 500  €. Pri navýšení pôvodného úveru je poplatok 2,5 % zo sumy úveru do 13 500 € min. však 82,98 € a 1 % zo sumy úveru nad 13 500 €.

2.8

Poplatky za predčasné splatenie Úveru a jeho časti:
a) Poplatok za mimoriadnu splátku
b) Poplatok pri zmene fixovanej úrokovej sadzby alebo pri zmene fixovaného obdobia
c) Pri bezúčelových úveroch s lehotou splatnosti menej ako 10 rokov (vrátane)


d) Pri úveroch s lehotou splatnosti dlhšou ako 10 rokov a pri účelových úveroch určených na nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti


bezplatne
bezplatne
1% resp. 0,5% z výšky predčasne splateného úveru
4% z výšky predčasne splateného úveru

2.9

Poplatok za upomienku

25 €

2.10

Správne poplatky súvisiace s katastrom nehnuteľností a za úkony notára
- poplatok za návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností
- poplatok za vystavenie originálu listu vlastníctva
- poplatok za kópiu z katastrálnej mapy
- poplatok za zmenu na liste vlastníctva
- poplatok za úkon u notára - za osvedčenie pravosti podpisu jednej osoby na listine alebo jej rovnopise za každý podpis (poplatok uhrádza klient samostatne, nie je súčasťou celkových nákladov spotrebiteľa spojených so spotrebiteľským úverom)


66,00 €
8,00 €
8,00 €
9,00 €
1,99 €

Tento Cenník VÚB, a.s. pre spotrebné úvery v rámci programu „HypoPôžičky“ poskytované v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. nadobúda platnosť a účinnosť dňom 16.06.2014 ku ktorému sa ruší predchádzajúci Cenník VÚB, a.s. pre spotrebné úvery v rámci programu „HypoPôžičky“ poskytované v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. zo dňa 01.07. 2013.

Poznámka:

  1. Consumer Finance Holding, a.s. je od 1.1.2006 právnym nástupcom spoločností Slovenské kreditné karty, a.s., Slovenská požičovna, a.s., Quatro, a.s., Q-Car, a.s., Q-Broker, a s. a TatraCredit, a.s.