2.5.4 Výber hotovosti z bankomatu Cena

2.5.4.1.

Výber hotovosti platobnou kartou

2.5.4.1.1.

  • z bankomatu VÚB 3)

0,30 €

2.5.4.1.2.

  • z bankomatu na Slovensku (okrem VÚB) a v EUR vo vybraných krajinách Európy 1) 4)

2,00 €

2.5.4.1.3.

  • z bankomatu v zahraničí mimo vybraných krajín Európy 2) 4)

1,5 % zo sumy zaúčtov. transakcie,
minimálne
7,00 €

Poznámka:

  1. Výber v € v nasledovných krajinách: Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Island, Írsko, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia. Platí pre všetky výbery hotovosti nezávisle od banky – prijímateľa platobnej karty.
  2. Výber v inej mene ako v € v krajinách uvedených v poznámke 1) a výber v ostatných krajinách sveta.
  3. Účtuje sa sumárne na konci mesiaca.
  4. Účtuje sa pri zaúčtovaní transakcie.