Cenník

Pre občanov:

 

 

Pre podnikateľov a iné právnické osoby:

Cenník VÚB, a.s. - Podnikatelia a iné právnické osoby platný od 1.6.2015 vrátane Dodatku č. 1 platného od 1.7.2015

 

Pre produkty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s.:

 

 

Poslať známemu

Aktuality