Cenník

 

 

 

Dokumenty na stiahnutie - Cenník VÚB, a. s. pre občanov (pdf formát):

Príklady výpočtu ceny - produkty pre občanov od 15.10.2013

 

Archív

 

 

Dokumenty na stiahnutie – Cenník VÚB, a. s. pre podnikateľov a iné právnické osoby (pdf formát):

Cenník VÚB, a.s. - Podnikatelia a iné právnické osoby platný od 1.2.2014

Dodatok č. 1 platný od 1.6.2014 k Cenníku VÚB, a. s. - Podnikatelia a iné právnické osoby platného od 1.2.2014

Dodatok č. 2  platný od 1.6.2014 k Cenníku VÚB, a. s. - Podnikatelia a iné právnické osoby platného od 1.2.2014

Dodatok č. 3 platný od 13.9.2014 k Cenníku VÚB, a. s. - Podnikatelia a iné právnické osoby platného od 1.2.2014

Dodatok č. 4 platný od 1.2.2015 k Cenníku VÚB, a. s. - Podnikatelia a iné právnické osoby platného od 1.2.2014

 

Cenník VÚB, a.s. - Podnikatelia a iné právnické osoby platný od 1.2.2014 - vrátane Dodatku č. 1 platného od 1.6.2014, Dodatku č. 2 platného od 1.6.2014 a Dodatku č. 3 platného od 13.9.2014

 

Príklady výpočtu ceny - produkty pre podnikateľov a firmy

 

Archív

Cenník VÚB, a.s. - Podnikatelia a iné právnické osoby platný od 1.7.2013

Dodatok č. 1 platný od 1.9.2013 k Cenníku VÚB, a. s. - Podnikatelia a iné právnické osoby platného od 1.7.2013

Dodatok č. 2 platný od 15.10.2013 k Cenníku VÚB, a. s. - Podnikatelia a iné právnické osoby platného od 1.7.2013

Dodatok č. 3 platný od 1.11.2013 k Cenníku VÚB, a. s. - Podnikatelia a iné právnické osoby platného od 1.7.2013

Dodatok č. 4 platný od 1.1.2014 k Cenníku VÚB, a. s. - Podnikatelia a iné právnické osoby platného od 1.7.2013

Cenník VÚB, a.s. - Podnikatelia a iné právnické osoby platný od 1.7.2013 - vrátane Dodatku č. 1 platného od 1.9.2013, Dodatku č. 2 platného od 15.10.2013, Dodatku č.3 platného od 1.11.2013 a Dodatku č. 4 platného od 1.1.2014

 

 

 

 

Dokumenty na stiahnutie pre produkty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. (pdf formát):

Archív

 

 

 

 

Poslať známemu

Aktuality