p.a.

Skratka pre „per annum“ je používaná v súvislosti s úrokovou sadzbou pri úveroch a vkladoch a znamená „za rok“. Napríklad pri vkladoch úroková sadzba označená ako 5 % p.a. znamená, že za rok na vklade získate 5% z vložených peňazí.

Poslať známemu

Aktuality