Výber hotovosti z bankomatu

Z bankomatu si môžete kedykoľvek, 24 hodín denne, 7 dní v týždni vybrať potrebnú hotovosť zo svojho účtu. Pamätajte, že výber z bankomatu banky, ktorej platobnú kartu máte, je lacnejší. Dokonca v balíku služieb môžete mať niekoľko výberov za mesiac bezplatne. Za výber z cudzieho bankomatu sa však platí vždy a niekoľkonásobne viac ako z vlastného. O výške poplatku sa môžeme informovať v cenníku vašej banky.

Pri výbere hotovosti Vás bude bankomat neustále informovať, ako máte postupovať. Pozorne sledujte text na obrazovke a pridržiavajte sa pokynov. Denný limit môžete čerpať aj po častiach počas dňa. Výšku denného limitu, ktorý zahŕňa aj limit na platby Vašou platobnou kartou u obchodníkov, si stanovujete sami, na základe Vašich potrieb. Denný limit si môžete kedykoľvek zmeniť prostredníctvom pobočky VÚB banky, intetnet bankingu alebo služby Kontakt na telefónnom čísle 0850 123 000.

Pri výbere z bankomatu dávajte pozor, aby nikto v okolí nesledoval, ako zadávate PIN kód. Najlepšie je postaviť sa k bankomatu tak, aby ste celým telom zakryli pohľad na jeho klávesnicu a zároveň ju pri zadávaní PIN prikryte.

 

Pri jednom výbere z bankomatov VÚB banky je možné si vybrať sumu minimálne v hodnote 10,-€, pričom na jeden výber Vám bankomat môže vydať maximálne 40 ks bankoviek, pričom celková suma výberu sa pohybuje sa v rozpätí od 1800€ do 4000€, v závislosti od technických možností príslušného bankomatu.

 

Bankomaty VÚB banky obsahujú iba bankovky v mene EURO. Ak si vyberáte z účtu vedeného v inej mene alebo si vyberáte inú menu (napr. pri výbere v zahraničí, kde sa nepoužíva mena EURO), z Vášho účtu bude vyberaná suma odúčtovaná podľa platného kurzového lístka.

 

Výber hotovosti môže byť spoplatnený v zmysle platného cenníka Vašej banky. Klienti VÚB banky si aktuálny cenník môžu pozrieť tu.

 

Ako postupovať:

  • platobnú kartu vložte do otvoru v bankomate tak, aby číslo karty bolo smerom hore a logo VÚB vpravo
  • stlačením príslušného tlačidla vedľa zobrazených vlajok si zvoľte jazyk, v ktorom bude s Vami bankomat komunikovať. Na bankomatoch VÚB môžete okrem slovenského jazyka komunikovať aj vo všetkých hlavných medzinárodných jazykoch - anglickom, nemeckom, španielskom, talianskom a francúzskom. Okrem týchto jazykov ponúkame aj možnosť komunikácie v maďarskom jazyku
  • na klávesnici bankomatu uveďte svoj PIN kód (osobné identifikačné číslo) a potvrďte zeleným tlačidlom ENTER alebo OK. Ak sa pri zadávaní PIN kódu pomýlite, stlačte žlté tlačidlo CLEAR alebo CORR. Operáciu začnite odznova. Pomýliť sa môžete najviac 3-krát za sebou. Pri štvrtom neúspešnom pokuse bankomat kartu zadrží.
  • v nasledujúcej ponuke si môžete zvoliť ktorúkoľvek z predvolených súm stlačením tlačidla pri tejto sume alebo si stlačením tlačidla vedľa voľby INÁ SUMA navoliť vlastnú sumu. Požadovanú sumu zadajte prostredníctvom klávesnice a potvrďte ju tlačidlom vedľa zobrazenej ponuky POTVRDIŤ. Ak ste sa pri zadávaní sumy pomýlili, môžete zadanú sumu opraviť tlačidlom vedľa zobrazenej ponuky OPRAVIŤ.
  • po zvolení predvolenej sumy alebo navolení vlastnej sumy sa na obrazovke bankomatu následne zobrazí ponuka, či si prajete vytlačiť potvrdenku o výbere. Podľa Vášho rozhodnutia potvrďte príslušné tlačidlo vedľa textu ÁNO, resp. NIE.
  • po výzve bankomatu vyberte Vašu platobnú kartu
  • bankomat Vám následne vydá peniaze a potvrdenie o výbere, ktoré si starostlivo uschovajte
  • kartu pripravenú na prevzatie si vyzdvihnite do 30 sekúnd, inak ju bankomat zadrží
  • po zadržaní karty je na potvrdenke z bankomatu VÚB uvedené, kde si svoju kartu môžete prevziať

Poslať známemu