Debetné platobné karty

Prinášame Vám odpovede na najčastejšie otázky našich klientov týkajúce sa Debetných platobných kariet.

 • Čo je Debetná platobná karta, komu a kedy ju banka vydáva?

  Je to platobná karta vydaná k vášmu účtu. Znamená to, že ako jej majiteľ pri bezhotovostnej platbe u obchodníka alebo pri výbere hotovosti z bankomatu používate vlastné peniaze, ktoré máte uložené na účte v banke. Výhody a použitie platobných kariet:

  • široká akceptácia doma i v zahraničí,
  • v cene karty vydanej pre právnickú osobu je zahrnuté poistenie pre prípad zneužitia platobnej karty,
  • široké možnosti použitia karty:
    • na bezhotovostné platby u obchodníkov,
    • na výber hotovosti z bankomatu,
    • výber hotovosti v banke alebo v zmenárni (cash advance),
    • dobíjanie predplatených kariet mobilných operátorov,
    • prístup k disponibilnému zostatku na účte a zmena PIN prostredníctvom bankomatu VÚB banky,
    • vybrané druhy debetných kariet ponúkajú navyše možnosť objednávania a platby tovaru prostredníctvom internetu, poštou alebo telefonicky.
 • Platím za vydanie debetnej karty banke nejaký poplatok?

  V závislosti od typu VUB konta debetná karta môže byť jeho súčasťou, prípadne si ju môžete zahrnúť ako komponent k Flexiúčtu/Flexibiznis účtu, teda za ňu obvykle neplatíte žiadny poplatok. Používanie karty (platba v obchode, výber z bankomatu) môže byť spoplatnené, ale nemusí. Závisí od toho, či sú tieto operácie súčasťou vášho VUB konta.

 • Koľko debetných kariet k jednému účtu môžem dostať?

  Majiteľ účtu dostane debetnú kartu automaticky v rámci balíka služieb, ak je spolumajiteľov viac, kartu dostane každý z nich, okrem toho môže majiteľ účtu požiadať banku o vydanie ďalšej karty napr. pre člena rodiny. Počet kariet k jednému účtu nie je obmedzený.

 • Môžem si zmeniť PIN cez bankomat tak, aby bol rovnaký k debetnej aj kreditnej karte?

  Áno, jediná podmienka je, že pri realizácii zmeny PIN musíte najskôr zadať správny (pôvodný) PIN a potom si už môžete zvoliť nový PIN podľa svojej vlastnej voľby. Výnimkou sú kreditné karty American Express, na ktorých zatiaľ nie je funkcia zmeny PIN kódu umožnená.

 • Ktorá karta je výhodnejšia na výber z bankomatu na Slovensku – debetná alebo kreditná?

  Určite debetná. Za výbery z kreditnej karty platíte, aj keď vyberáte z bankomatu vlastnej banky, teda banky, ktorá vám ju vydala. Výbery z kreditnej karty sú niekoľkonásobne drahšie, stoja viac ako výber debetnou kartou z cudzieho bankomatu. Platí jednoduché pravidlo – na platby v obchodoch využívajte kreditnú kartu, na výber hotovosti z bankomatu je vhodnejšia debetná karta.

 • Je výhodnejšie vyberať peniaze z bankomatu banky, v ktorej mám účet, alebo je jedno, či vyberám hotovosť z „vlastného“ alebo cudzieho bankomatu?

  Pri výberoch z bankomatu uprednostnite bankomaty VÚB banky. Poplatok za výber je len 0,20 eura. V prípade použitia bankomatu inej banky zaplatíte až 1,30 eura.

 • Ako mám postupovať, keď mi bankomat nevydá požadovanú hotovosť?

  Čo najskôr sa skontaktujte so svojou banku, resp. spoločnosťou, ktorá vám platobnú kartu vydala. Prostredníctvom pobočky alebo telefonickej služby (v prípade VÚB banky je to služba KONTAKT 0850 123 000) si uplatnite reklamáciu. Banka je povinná takúto reklamáciu vyriešiť čo najskôr, najneskôr však do 30 dní od jej podania. Ak reklamáciu nie je možné v tomto termíne vybaviť, banka vás o tejto skutočnosti musí informovať. Štandardne trvá vo VÚB banke vybavenie takejto reklamácie približne jeden týždeň.

 • Bankomat mi zadržal platobnú kartu na Slovensku. Čo mám urobiť?

  Požiadajte o vrátenie karty v pobočke VÚB banky, resp. inej banky, ktorá bankomat spravuje, do dvoch pracovných dní. Ak tomu nebude brániť dôvod zadržania, kartu vám vrátia. Po tomto termíne sa obráťte na nepretržitú službu KONTAKT 0850 123 000. Ak si neuplatníte nárok na vrátenie zadržanej karty do 30 dní od zadržania, karta bude zrušená.

 • Bankomat mi zadržal platobnú kartu v zahraničí. Čo mám urobiť?

  Ak v zahraničí neuplatníte požiadavku na vrátenie zadržanej karty do dvoch dní, bude vaša karta zahraničnou bankou znehodnotená. V takom prípade požiadajte v pobočke banky alebo telefonicky na službe KONTAKT o znovuvydanie karty.

 • Aké sú poplatky za platbu kartou a výber z bankomatu na Slovensku a v zahraničí?

  Za použitie karty v obchodnej sieti tovarov a služieb na celom svete sa účtuje poplatok v zmysle Cenníka. Výber hotovosti z bankomatu je spoplatnený nasledovne: pri výberoch z bankomatu VÚB banky zaplatíte poplatok za výber len 0,20 eura, v prípade použitia bankomatu inej banky na Slovensku alebo vo vybraných krajinách Európy zaplatíte 1,50 eura a pri výbere hotovosti z bankomatu v zahraničí mimo vybraných krajín Európy zaplatíte 1,5 % z transakcie, min. 6,50 eura). Za výber hotovosti kartou VISA Inspire z bankomatov skupiny Intesa Sanpaolo v zahraničí neplatíte žiadny poplatok.

 • Čím je výnimočná karta Dobrý anjel?

  Prostredníctvom debetnej platobnej karty Maestro DOBRÝ ANJEL môžu klienti VÚB podporovať sociálne slabé rodiny s deťmi, v ktorých niektorý z členov trpí na onkologické ochorenie alebo dieťa trpí na iné závažné ochorenie. VÚB banka z každej bezhotovostnej platby kartou odvedie do systému DOBRÝ ANJEL v mene klienta na svoje náklady 1 % (klienta to nestojí nič) z výšky nákupu. Sumu príspevkov, ktoré klient používaním karty vygeneroval, vidí na svojom mesačnom výpise a spolu s menami a príbehmi rodín, ktorým boli tieto prostriedky poukázané, si ju môže skontrolovať aj na adrese www.dobryanjel.sk.

 • Požiadal som o novú kartu, ktorá bude doručená do pobočky vašej banky. Po kartu si však nemôžem prísť. Môže ju prevziať u vás v banke aj niekto iný?

  Novú a aj obnovenú kartu si môžete dať zasielať poštou na korešpondenčnú adresu. Zmenu spôsobu doručenia karty môžete zmeniť kedykoľvek, avšak najneskôr do 20 – ho v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu v ktorom uplynie platnosť karty. Ak ste si zvolili spôsob distribúcie karty do pobočky, môže ju okrem vás prevziať aj vami splnomocnená osoba. V splnomocnení musí byť uvedený rozsah oprávnenia splnomocnenca a podpis overený notárom alebo zamestnancom pobočky. Držiteľ karty môže na prevzatie karty a PIN splnomocniť inú osobu aj telefonicky prostredníctvom služby KONTAKT 0850 123 000, resp. zo zahraničia +421 2 48 55 59 70.

  Druhá možnosť je písomne požiadať pobočku o zaslanie karty poštou, resp. kuriérom (aj do zahraničia), kartu vám za poplatok zašleme na požadovanú adresu.

 • Je bezpečnejšia karta, pri ktorej treba zadať PIN, alebo karta na podpis?

  Jednoznačne karta, pri ktorej je potrebné zadať PIN kód, ktorý poznáte len vy. Pre zachovanie bezpečnosti vašej karty je potrebné, aby ste svoj PIN kód neuchovávali v blízkosti svojej karty a ani ho nikomu neprezradili.

  VÚB banka vydáva všetky platobné karty s čipom, ktorý zaručuje ešte bezpečnejšie používanie platobných kariet ako v minulosti.

 • Nahradí mi banka stratu, ak zlodej už stihol vybrať nejakú sumu?

  Ak vám ukradnú kartu a následne vyberú peniaze z účtu, zodpovedáte za škodu, ktorá vznikla použitím karty pri neautorizovanej transakcii (teda takej, ktorá sa uskutočnila bez vášho súhlasu) a v dôsledku vašej nedbanlivosti len do výšky 100 eur. To znamená, že keby vám zlodej vybral z účtu kradnutou kartou 500 eur, banka vám uhradí 400 eur.

  Neplatí to však v prípadoch podvodného konania klienta, úmyselného neplnenia povinností klienta alebo jeho hrubej nedbanlivosti.

 • Aká je lehota, dokedy môžem reklamovať transakciu, ktorú považujem za spornú aj napriek tomu, že bol zadaný správny PIN kód?

  Lehota na reklamovanie transakcie kartou je 13 mesiacov.

 • Ako sa dá predísť zneužitiu karty cudzou osobou?

  Dodržiavajte základné zásady:

  • kartu po vydaní ihneď podpíšte na podpisovom prúžku na zadnej strane karty,
  • kartu chráňte pred mechanickým poškodením a magnetickým poľom,
  • PIN kód nikdy neuchovávajte v blízkosti karty, neoznamujte ho iným osobám ani polícii, ani pracovníkom banky,
  • využite možnosť zmeny PIN kódu cez VÚB bankomaty na číslo, ktoré si ľahko zapamätáte,
  • buďte prítomní pri každej platbe platobnou kartou,
  • pri zadávaní PIN kódu sa vždy presvedčte, že jeho zadanie nesleduje iná osoba, zakryte si klávesnicu rukou,
  • snažte sa mať pri každom použití karty písomný doklad o realizácii transakcie,
  • nezverejňujte číslo karty.

  Ideálne je, ak si aktivujete aj zasielanie upozornení na transakcie kartou na mobil alebo e-mail (pri niektorých platobných kartách je SMS a e-mailová notifikácia automatickou a bezplatnou súčasťou karty). Banka vás tak okamžite upozorní na každú transakciu a v prípade, že ste takúto transakciu nezrealizovali, môžete kartu ihneď zablokovať.

 • Kam mám volať v prípade straty alebo odcudzenia karty?

  Kartu je potrebné čím skôr zablokovať v kontaktnom centre VÚB banky na čísle 0850 123 000 (v rámci SR), resp. +421 248 555 970 (zo zahraničia). Číslo na kontaktné centrum vám odporúčame uložiť do mobilného telefónu.

 • Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu škody pri zneužití/krádeži platobnej karty?

  Ak máte podozrenie na zneužitie platobnej karty alebo ste ju stratili, je v prvom rade potrebné takúto platobnú kartu zablokovať. O blokáciu požiadajte čo najskôr telefonicky cez službu KONTAKT na telefónnom čísle 0850 123 000, zo zahraničia  +421 248 555 970 resp. blokáciu na základe vašej požiadavky zabezpečí ktorákoľvek pobočka VÚB.

  V prípade, že bola zneužitá platobná karta vydaná pre právnickú osobu, obráťte sa po blokácii priamo na Poisťovňu Cardif, vyplníte tlačivo, ktoré nájdete na internetovej stránke našej banky www.vub.sk, a doložíte potrebné doklady. Na internete sú uvedené aj poistné podmienky Poisťovne Cardif (Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava).

  Klient, fyzická osoba, sa pri zneužití karty vždy obracia na VÚB prostredníctvom ktorejkoľvek pobočky, ktorá zadá požiadavku ako reklamáciu, resp. ak má klient aktivovanú službu Kontakt, môže zvoliť aj túto formu servisu.

 • Aké sú rozdiely medzi transakciou e-platba a transakciou platobná karta prostredníctvom služby Internet banking?

  V prípade, ak zadáte na internete e-platbu, je transakcia presmerovaná do VÚB a požadovaná suma je uhradená priamo z vášho účtu na účet predajcu bez použitia platobnej karty. Ak si vyberiete možnosť zaplatenia platby kartou, musíte zadať na internete požadované údaje ako číslo platobnej karty, platnosť platobnej karty, prípadne aj trojmiestny kód uvedený na zadnej strane platobnej karty, a platba prebehne prostredníctvom platobnej karty.

 • Manželka ide služobne do Spojených štátov amerických. Akú platobnú kartu by si mala vziať? Môže prípadne používať aj moju kartu?

  V prípade, že máte vedený účet v eurách, nezáleží, či si zoberiete VISA alebo MasterCard kartu, použiteľnosť v USA je rovnaká. Ak máte účet vedený v amerických dolároch, je výhodnejšia kvôli prepočtu kurzov karta MasterCard.

  V žiadnom prípade nemôže používať vašu kartu iná osoba (neodporúčame ani blízkeho rodinného príslušníka), karta je neprenosná a môže ju používať iba osoba, na ktorej meno je vydaná.

 • Akým kurzom mi zúčtuje VÚB platbu platobnou kartou, ktorú použijem v zahraničí? Je rozdiel v tom, či budem platiť debetnou alebo kreditnou platobnou kartou?

  Použitý kurz nezávisí od toho, či použijete v zahraničí debetnú alebo kreditnú kartu, ale od toho, či ide o platobnú kartu spoločnosti VISA International alebo spoločnosti MasterCard, a od meny, v ktorej je váš účet vedený.

   

  Kartové spoločnosti VISA aj MasterCard prepočítavajú všetky transakcie do meny EUR vlastnými kurzami. Pri prepočte spoločnosť použije kurz, ktorý je platný v deň zúčtovania transakcie v spoločnosti VISA (nie v deň realizácie transakcie).

   

  Spoločnosť MasterCard prepočítava všetky transakcie vykonané v Európe do meny EUR vlastným kurzom, tiež používa (ako spoločnosť VISA) kurz platný v deň zúčtovania transakcie. V prípade, ak je transakcia vykonaná mimo Európy, prepočíta spoločnosť sumu z originálnej meny do meny USD vlastným kurzom a VÚB potom túto sumu prepočíta do meny účtu v EUR kurzom devíza-predaj.

   

  Obe spoločnosti majú na svojich internetových stránkach kalkulačky na prepočet transakcií (kalkulačka VISA, kalkulačka MasterCard).

 • Aká je to embosovaná platobná karta?

  Na embosovanej karte sú vaše údaje, číslo a platnosť karty zaznamenané reliéfnym písmom. Je určená na použitie v elektronickom prostredí (prostredníctvom bankomatu a platobného terminálu) a na rozdiel od neembosovanej karty aj v mechanickom prostredí (keď obchodník pomocou imprintéra pretlačí potrebné údaje karty na vykonanie platby a držiteľ karty údaje autorizuje podpisom zhodným s podpisom na platobnej karte).

 • Ako si zmením limit na platobnej karte?

  Denný limit k platobnej karte si môžete zmeniť osobne v pobočke VÚB banky alebo prostredníctvom Internet bankingu, či služby Kontakt. Pri zmene limitu cez Internet banking si vyberte ponuku z hlavnému menu „Platobné karty“. V časti „Debetné karty“ kliknite na konkrétnu kartu, ktorej limit chcete zmeniť, a zvoľte ponuku „Zmena limitu“. Limit vám bude zmenený do dvoch pracovných dní. Klienti, ktorí využívajú k svojmu účtu službu Kontakt, môžu o zmenu limitu na platobnej karte požiadať tiež telefonicky na čísle 0850 123 000, resp. zo zahraničia +421 48 414 12 12. Lehota na zmenu limitu je rovnaká ako pri požiadavke cez Internet banking – do dvoch pracovných dní.

  Ak potrebujete mimoriadne zaplatiť platobnou kartou sumu, ktorá prevyšuje váš limit na karte, môžete kedykoľvek zavolať na službu Kontakt (0850 123 000, resp. zo zahraničia +421 48 414 12 12) a požiadať o dočasné zvýšenie limitu. Limit je možné zvýšiť podľa vašej požiadavky dočasne na obdobie dvoch hodín až do maximálneho denného limitu podľa typu platobnej karty. Presný dátum a čas ohlásite operátorovi Kontaktného centra podľa toho, kedy budete zvýšený limit na karte potrebovať.

 • Stratil som (zabudol som) PIN kód k platobnej karte. Čo mám robiť?

  V prípade straty alebo zabudnutia PIN kódu môžete požiadať o jeho znovuvytlačenie buď osobne v ktorejkoľvek pobočke VÚB banky, alebo telefonicky cez službu Kontakt na čísle 0850 123 000, zo zahraničia +421 48 414 12 12 (ak ju máte k svojmu účtu aktivovanú), prípadne cez Internet banking. Požiadavku o vytlačenie PIN kódu cez Internet banking môžete zadať v časti „Platobné karty“. Kliknutím na konkrétnu kartu z ponuky „Debetné karty“ alebo „Kreditné karty“ vám bude aktivovaná ponuka „Tlač PIN“, kde si vyberiete spôsob doručenia a požiadavku potvrdíte. Ak využívate službu Kontakt, znovuvydanie PIN kódu vám umožníme aj telefonicky po identifikácii cez prihlasovacie prvky na čísle 0850 123 000 (zo zahraničia +421 48 414 12 12). PIN vám bude doručený do desiatich pracovných dní na vami uvedenú korešpondenčnú adresu alebo pobočku banky. Znovuvytlačenie PIN je spoplatnená služba podľa aktuálneho cenníka: http://www.vub.sk/informacny-servis/cennik/pre-obcanov/ceny-zakladnych-sluzieb/debetne-platobne-karty/.

 • Prečo sa mi v Internet bankingu zobrazuje neplatná platobná karta?

  V súčasnosti je v Internet bankingu nastavené zobrazovanie platobných kariet „po platnosti“ na 90 dní – po tejto lehote sa prestanú zobrazovať. Neplatné karty zobrazujeme preto, aby ste mali k dispozícii históriu transakcií k týmto kartám (napr. kvôli prípadnej reklamácii), a tiež preto, lebo niektoré transakcie môžu byť zúčtované v dlhšej lehote od realizovania platby kartou (najmä pri platbe kartou v zahraničí).

 • Musím pred skončením platnosti debetnej karty požiadať banku o vydanie novej karty?

  Nemusíte. Banka vám debetnú kartu automaticky obnoví, pošle vám ju poštou na adresu, na ktorú vám chodia aj výpisy z účtu. Ak sa vopred dohodnete, môžete si prísť novú debetnú kartu vyzdvihnúť aj osobne do tej pobočky, v ktorej máte vedený bežný účet.

 

Poslať známemu

Napíšte nám

Meno a priezvisko
E-mail
Telefón
Najbližšia pobočka
Dátum a čas
Adresa
Otázka
Otázka
Ste klientom VÚB banky?

Aktuality