Časté otázky pri používaní IBAN

Prinášame Vám odpovede na najčastejšie otázky našich klientov týkajúce sa používania IBAN.

 • Čo je IBAN?

  IBAN - International Bank Account Number (Medzinárodné číslo bankového účtu) je medzinárodne štandardizovaná forma čísla účtu, ktorá bola vytvorená v súčinnosti s Európskym výborom pre bankové štandardy a ktorá umožňuje jednoznačnú identifikáciu účtu, krajiny a bankovú inštitúciu príjemcu ako aj príkazcu platby

 • Odkedy sa používa IBAN pre Slovenskú republiku?

  Účinnosť IBAN-u začala vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie – 1. 5. 2004. Od tohto termínu je na Vašich výpisoch z účtu uvádzané Vaše číslo účtu aj v tvare IBAN ako aj BIC (swiftový kód) VÚB banky.

 • Môže sa použiť IBAN pri realizácii platieb v rámci tuzemského platobného styku?

  ÁNO.

 • Kedy je potrebné uvádzať číslo účtu príjemcu v tvare IBAN?

  Pri platbách do krajín Európskej Únie a Európskeho hospodárskeho priestoru v mene EUR je potrebné uvádzať číslo účtu príjemcu vždy v tvare IBAN.

 • Bude platba zúčtovaná v prípade, že nebude uvedené číslo účtu v tvare IBAN, príp. bude nesprávne uvedené číslo účtu v tvare IBAN a kód banky BIC?

  Platba bude zúčtovaná. Na strane banky príjemcu však bude vyradená z automatizovaného spracovania platieb, čo má za následok zdržanie platby a zúčtovanie dodatočného poplatku zo strany príjemcovej banky na ťarchu príkazcu.

 • Ako sa zadáva IBAN na zahraničný platobný príkaz v papierovej podobe?

  IBAN sa na zahraničný platobný príkaz zadáva do poľa „Číslo účtu príjemcu / Beneficiary´s account No“.

 • Ako sa zadáva IBAN do zahraničného platobného príkazu zasielaného prostredníctvom elektronických distribučných kanálov: biznis banking, Internetbanking, Telefónne centrum, Multicash?

  Internet Banking – číslo účtu v tvare IBAN sa zadáva v obrazovke zadávania zahraničného platobného príkazu v časti „Partner“ v poli „Číslo účtu“.

   

  Telefónne centrum – číslo účtu v tvare IBAN sa zadáva na obrazovke zadávania zahraničného platobného príkazu v poli „Číslo účtu“.

   

  Biznis banking – číslo účtu v tvare IBAN sa zadáva v obrazovke zadávania zahraničných platobných príkazov v poli „Číslo účtu príjemcu“.

   

  Vo všetkých elektronických distribučných kanáloch sa do zahraničného platobného príkazu zadáva číslo účtu v tvare IBAN bez uvedenia medzier medzi skupinami znakov.

 • Ako zistím číslo svojho účtu v tvare IBAN?

  Číslo Vášho účtu v tvare IBAN je uvedené v papierovom aj elektronickom výpise z účtu. Výpočet IBANu zo štandardného čísla účtu je možné zistiť kliknutím na IBAN.

   

   

 •  
Napíšte nám
Meno a priezvisko
E-mail
Telefón
Najbližšia pobočka
Otázka
Ste klientom VÚB banky?
 

Poslať známemu

Napíšte nám

Meno a priezvisko
E-mail
Telefón
Najbližšia pobočka
Dátum a čas
Adresa
Otázka
Otázka
Ste klientom VÚB banky?

Aktuality